Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lokallisten.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lokallisten.

08-06-2020, 09:45

Forfatter: Tistrup Mediehus-Pia

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lokallisten.

Hvor:               Pension Lærkelill, Lærkevænget 3, Skovlund, 6823 Ansager

Dato:               Mandag 29. juni 2020 kl. 19.oo med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Årsregnskab og forslag til budget.

4. Fastsættelse af årskontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Udvide bestyrelsen til 7 personer.

7. Valg af bestyrelse og to suppleanter. På valg er Jens Erik Mathiasen, Philip Vossen, Sidsel Klausen,

  De modtager alle genvalg.

  Hvis punkt 6 bliver vedtaget skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer mere.

8. Valg af 2 revisorer og én suppleant.

9. Eventuelt.

10. Oplæsning og godkendelse af referat.

11. Pause. Der serveres øl/vand/kaffe og kage.

12. Politisk debat.

 

På bestyrelsens vegne

Jens Erik Mathiasen - formand.