Forsvundne arvinger med rigsarkivar Adam Jon Kronegh

Forsvundne arvinger med rigsarkivar Adam Jon Kronegh

01-10-2020, 10:00 - olgodinfo

Forfatter: Tistrup Mediehus-Pia

Tid: 19.00
Sted: Ølgod Efterskole, Efterskolevej 8
Entré: 60 kr. - kan bestilles på
www.vardebib.dk/oplev

Arr. i samarbejde med Ølgod Bibliotek, Varde Museum, Ølgod Museumsforening
og Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv

Foredrag med med rigsarkivar Adam Jon Kronegh
Fra de støvede, velkendte gange i Rigsarkivet til pludselig at blive hvirvlet ind i en
stor TV produktion.
Historier om helt almindelige og absolut usædvanlige mennesker og om deres
skæbner – små og store stykker danmarkshistorie.

Program Kulturdagne 2020