Læserbrev fra Søren Laulund

Læserbrev fra Søren Laulund

11-09-2019, 10:37 - vardeinfo

Forfatter: News

Tillykke til DI – med atter i år at få medie spot på erhvervs politikken

DI’s måling af lokalt erhvervsklima udkommet. Det sker med perfekt timing i forhold til de kommunale budget drøftelser.  Varde kommune er i midterfeltet – (46) – men skredet fra en placering som nr. 21 i 2018.

Det er legitimt for en interesse-organisation at søge at erobre dagsordenen og sætte fokus på erhvervspolitikken. Her er analysen et glimrende redskab – om end, den er baseret på et meget spinkelt grundlag – spørgeskemaer fra 66 medlemsvirksomheder suppleret med statistiske opgørelser. Et enkelt spørgsmål vægtes med en tredjedel i forhold til det samlede resultat – nemlig den overordnede vurdering af erhvervs venligheden . Varde placerer sig her som nr. 63 mod 30 sidste år.   Dette er den væsentligste årsag  til årets dårligere måling – og der er derfor god grund til en dialog om, hvad der er årsagen til dette meningsskifte blandt de 66 virksomheder.

Når det så er sagt – så lad os ikke gå i selvsving over resultatet, men konstatere, at vi samlet set er i midterfeltet. Med flere ressourcer kunne vi gøre mere for erhvervslivet – men hvis vi lavede tilsvarende undersøgelser på andre områder – ældre og børneområdet, ville vi nok se at vi også her kunne gøre det bedre, hvis ressourcerne var der.

Børn og ældre og øvrigt svagt stillede grupper – laver ikke tilsvarende målinger for at sætte fokus på deres situation – men vi må som politikere sikre at også de mere tavse grupper bliver hørt – og at det ikke kun er de der har en dygtig organisation i ryggen, der får politisk fokus.

Generelt er vi i en situation her i Varde, hvor vi må have flere kroner ind i vores budget – ellers flytter vi bare problemerne rundt. Derfor budskabet om, at vi ikke må gå i selvsving over analysen – men tage dens signaler ind i en overordnet prioritering af den mulige indsats.

 

Søren Laulund

Byrådsgruppeformand

Socialdemokratiet i Varde