Læserbrev: Henvendelse fra FGUs bestyrelse bør behandles seriøst

Læserbrev: Henvendelse fra FGUs bestyrelse bør behandles seriøst

01-10-2020, 05:49 - vardeinfo

Forfatter: Tistrup Mediehus-Pia

Af JV den 30-9-2020 fremgår at FGU’s bestyrelse har rettet henvendelse til Varde kommune om at overtage dele af Brorson skolen. Dele der er i velrenoveret god stand.

Baggrunden for henvendelsen er pladsmangel, der hvor FGU nu har til huse på Hammeren – og et ønske om mere bynær placering – med synergi til eks. Campus. 

Borgmester Erik Buhl har uden en politisk forudgående drøftelse pure afvist forslaget. Det må jeg udtrykke en dyb forundring over. Om Borgmesterens prompte afvisning skyldes en frygt for, at få lukket op for fordums skeletter omkring den nye skolestruktur forslag som smadrer en vision om nye boliger på grunden ved jeg ikke.

Det jeg imidlertid ved er, at seriøse henvendelser kræver seriøse svar. Jeg synes at vi bør underkaste forslaget en politisk proces efter en nærmere analyse. Det er ikke i ”bulls eye” eller tæt på skiven blot at afvise – og er da heller ikke i tråd med den praksis vi i øvrigt har i Varde kommune overfor seriøse henvendelser. Om selve forslaget er en god ide eller ej vil jeg ikke forholde mig til før en nærmere vurdering fra forvaltningen foreligger. Men hvis en del af bygningerne på Brorsonskolen er velegnede, så virker det umiddelbart tosset at vælte dem – hvis det der ligger til grund alene er principper og politisk ideologi. Det er spild af skattekroner

Søren Laulund,

Gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe

Hyldesti 1,

6800 Varde

Tlf. 2871 3413